7NDB - Napierdalator ostateczny

Card draw simulator
Odds: 0% – 0% – 0% more
Derived from
None. Self-made deck here.
Inspiration for
None yet

jarpiekar · 1

No teraz to będzie napierdalanie, takie że, ten którego imienia nie można wypowiadać (w sumie to już je zapomniałem), trafi szybko na swój sąd ostateczny !!

2 comments

Feb 06, 2020 Flazzy · 1

How can you have 11 exp points available just after ONE scenario???

Feb 06, 2020 jarpiekar · 1

Well it's after 4 scenarios and there were more than 11 exp. Sorry for misleading you.